Soul Voice®

Existence is vibration. When we separate something into its smallest parts, we always enter a strange world where all that exists is particles and waves. The fact that everything is in a state of vibration also means that everything is creating sound. شعار نادي روما And as sound is created, there is a master listener to receive the sound: water. 
Masuru Emoto

Soul Voice® gaat voor mij in wezen over, weer, helemaal jeZelf mogen zijn.
Vaak zijn we vanaf onze kindertijd als het ware wat weg gedreven van onze eigenheid. Soul Voice helpt je weer terug te keren naar je natuurlijke instinctieve mooie oer-zelf, zonder ‘beschermende’ laagjes, zonder maskers gewoon echt zijn. Het gebruik van de helende kracht van de stem ontrafelt als het ware alles wat tussen jou en je ware zelf staat. Kwetsbaar, zacht en tegelijkertijd krachtig zijn, intuitief en met een open hart in de wereld staand. لعبة الكازينو Stevige grenzen voelend en diep verbonden zijn met de aarde en het grote geheel.
Het is nodig dat we als mensheid onze eigen-wijsheid weer hervinden. Vanuit deze oorspronkelijke kracht en authenticiteit zijn wij in staat om onze directe omgeving te helen, in verbinding met elkaar en de aarde.
Een waardevolle ontdekkingstocht in jezelf. bet 22

De stem, ons meest kwetsbare instrument, omdat het rechtstreeks je ziel toont, is ons krachtigste medicijn.
Ik begeleidt je graag op deze reis naar binnen.
Door middel van 1 op 1 sessies
de Soul Voice® 2 daagse,
de Soul Voice® 5 daagse en de
Soul Voice® experience The Call of the Wild Feminine

Tevens is er de mogelijkheid door te stromen naar de internationale 2,5 jaar durende Practitioners opleiding bij Karina Schelde waarna je ook de mogelijkheid hebt verder te gaan met de 3 jarige Soul Voice® Teacher Training.

Kijk voor meer informatie over Soul Voice® en Karina Schelde
op de website van Soul Voice® International


Soul Voice® is een in Europa geregistreerde methode onder nummer ETCM Reg TM #006739528