Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese Privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ik als stemtherapeut, coach en trainer aan moet voldoen.

Je mag van mij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de verwerking van de informatie die je mij bewust gegeven hebt, voor het inschrijven van de nieuwsbrief, voor informatie, het kopen van een boek, bij het inschrijven voor een privé sessie, een Soul Voice® workshop of een andere workshop of dienst.

Deze privacyverklaring gaat over hoe jij mag verwachten dat ik, Joyce Hellendoorn, binnen Voice Medicine, omga met jouw informatie.

Uitgangspunt

Ik werk niet met bezoekersprofielen en stel jouw informatie ook niet beschikbaar aan derden. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Ik gebruik je email adres en naam om hooguit maandelijks een nieuwsbrief te sturen met inspiratie en informatie over mijn activiteiten. Je kunt te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

In deze privacyverklaring deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met me deelt gebruik. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:

• online als je de website van Joyce Hellendoorn bezoekt https://www.voicemedicine.nl

• online als je mij een intakeformulier opstuurt voor een dienst die ik aanbied

• offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of een afspraak wilt maken.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met deze privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Joyce Hellendoorn/Voice Medicine. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Gegevens die je zelf geeft 

Aanmelden via de mail 

Als je je aanmeldt voor een afspraak, voor een cursus , voor een dienst, dan weet je vanuit de informatie op de site waarvoor je je opgeeft. Je gegevens gebruik ik alleen voor datgene waarvoor je je opgeeft. Dus ik gebruik je mailadres om je te antwoorden via de mail, je telefoonnummer om je eventueel terug te kunnen bellen, als je die vermeld hebt.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen. 

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan gebruik ik je gegevens alleen daarvoor. De nieuwsbrief verstuur ik minder dan 1x per maand, tenzij er tussentijds belangrijke informatie gedeeld moet worden. Onder aan elke nieuwsbrief vind je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden.

Vastlegging persoonlijke gegevens privé sessies

De informatie die jij aan mij geeft tijdens sessies wordt in de vorm van aantekeningen op papier vastgelegd, met vermelding van alleen je naam. Deze informatie is niet digitaal. Deze informatie dient alleen ter ondersteuning van mij in jouw begeleiding. Als je daar behoefte aan hebt kun je hier inzage in krijgen. Deze informatie bewaar ik op een veilige plek.

Informatie verkregen via intake formulier voor privé sessie of workshop 

De intake formulieren bevatten persoonlijke informatie die dient om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij een persoonlijke sessie of workshop. De intake formulieren worden digitaal en op papier op een veilige plek bewaard. 

Delen met derden

Ik deel je gegevens uitsluitend met anderen als dat noodzakelijk is vanuit wetgeving of om andere redenen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van mijn bedrijf.

• Wettelijk deel ik je gegevens met de Belastingdienst, namelijk je factuurgegevens.

• Alleen als jij nadrukkelijk toestemming hebt verleent dan deel ik je naam en email adres met Soul Voice® International.

• Verder zijn voor de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt opgegeven, je naam en mailadres opgenomen in mijn bestanden waarmee ik de nieuwsbrieven verstuur. Dit is Mailchimp. Met hen is een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Je gegevens worden dus nooit gebruikt voor of doorgestuurd aan derden, anders dan hiervoor genoemd! In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden.

Op de website (www.voicemedicine.nl) kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Voice Medicine draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat ik met je doe en dus waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van cliënten worden niet langer bewaard dan zeven jaar na afloop van de laatst genoten Soul Voice® privé sessie, Soul Voice® workshop of deelname aan een andere workshop.

Vragen over deze privacyverklaring

Ik houd deze privacyverklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacywetgeving. Klopt er iets niet, wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact op en ik maak het, uiterlijk binnen vijf werkdagen, voor je in orde. Ben je toch niet tevreden, en komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Heb je vragen? Stuur dan een email naar joyce@voicemedicine.nl en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je email.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zal ik deze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Ik raad je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 8 december 2018.

Contactgegevens

Voice Medicine t.a.v. Joyce Hellendoorn

Bliksteeg 1, 7161PG Neede

06 555 97 368